Alquiler de pianos con opción a compra

Imagen promoción anunciando el servicio de alquiler de pianos YAMAHA

Està pensant en comprar el seu primer piano però té dubtes sobre la seva elecció?

Necessita un piano de qualitat però només durant un període determinat de temps?

El pla de lloguer de yamaha és la resposta a aquestes qüestions. Si després del lloguer decideix comprar el piano llogat, les mensualitats abonades seran deduïdes del preu de compra.

Així podrà adquirir el seu piano sense cap risc.

A l’inici de l’estudi del piano és molt important comptar amb un instrument de qualitat. D’això tracta el Pla de Lloguer Yamaha, posa al seu abast un piano d’alta precisió mecànica i resposta sonora clara, això facilitar i millorar el seu aprenentatge, i alhora incrementarà la seva motivació en el procés d’estudi.