Recomanacions sobre l’entorn i el manteniment

Imatge de la botiga exposició pianos de cua. Carrer corsega 444 (Barcelona)

> Periòdicament, fer revisions de mecànica, afinació i neteja per part d’un tècnic especialitzat.
> Tocar l’instrument regularment.
> No posar-hi objectes a sobre que puguin malmetre’l, (plantes gerros)

Són moltes les recomanacions que us podem fer. Aquí us en donem unes d’elementals; però, si ens visiteu, us les podrem ampliar i aclarir.

l’Entorn

Una acústica bona no pot convertir un piano mediocre en excel·lent, però una mala acústica sí que pot convertir un excel·lent piano en un de mediocre. La ubicació del piano en l’espai és definitòria del so que ens retornarà. Dissortadament, el piano no es col·loca al lloc que teòricament és millor, sinó que acostuma a tenir una ubicació d’encaix en l’entorn familiar.

Pel que fa als pianos de cua, la situació encara és més important, atès que necessiten unes distàncies concretes per assolir el màxim rendiment, fet que en la majoria de les cases no s’acompleix.

Imagen pianos en el almacén de la calle GrassotImagen pianos en el almacén de la calle GrassotImagen pianos en el almacén de la calle Grassot

En el cas del piano vertical, aquest fet no és tan acusat, però cal cercar la relació correcta entre les parets que envolten el piano i els tipus de superfícies. 

No és solament l’enclavament el que determina la percepció del so retornat.

El fet que el material de les parets sigui més absorbent o menys també hi influirà decisivament, així com la inclinació i rugositat, el volum d’aire i l’orografia dels espais.

Manteniment i cura

Imagen de la escala de humedades con valores óptimos para el correcto mantenimiento de un piano

Donar una incorrecta ubicació al nostre instrument no solament deteriorarà la percepció del so, sinó que en pot escurçar la vida útil. · Cal complir, en la mesura que sigui possible, les condicions següents:

  • Allunyar el piano de fonts de calor, d’humitat o de fred. – Mantenir un règim constant de temperatures i d’humitat.
  • Mantenir el grau d’humitat ajustat als valors indicats.