Pianos de cua YAMAHA CX Series

Barratge més gruixut que augmenta significativament la ressonància i els matisos del so

Un dels factors més importants a l’hora d’aconseguir un to més ric és el suport de què gaudeix un instrument. Quan es toquen potents fortissimos, la força exercida sobre l’instrument fa que aquest es doblegui lleugerament, perdent energia. La zona del piano que suporta aquesta força i la transforma en profunda reverberació es coneix com “barratge”, resultant similar a l’esquelet d’un cos humà.

Així, per exemple, en el cas del C3x, aquest barratge és aproximadament un 20% més gruixut que en altres pianos, millorant visiblement el suport i sent reflex dels estudis pels quals la els pianos de la Sèrie CX han estat totalment redissenyats.

Una nova tapa harmònica que amplifica l’expressivitat de l’artista.

Un violí està construït al voltant d’un bonic cos amb corbes i formes tridimensionals similars, en certa manera, al disseny còncau i tridimensional de la tapa harmònica d’un piano. La fabricació d’aquesta és crucial en l’estructura de qualsevol piano, i per això els enginyers constructors de pianos consideren de capital importància resoldre el problema de la transmissió de les vibracions de les cordes a l’aire circumdant a través de la tapa harmònica. Durant molts anys, Yamaha ha acumulat una gran experiència en la construcció de pianos i ha aplicat unes tècniques d’enginyeria insuperables, el que garanteix la màxima projecció del so des de la tapa harmònica.

El disseny resultant agrupa fenòmens físics propis de la fabricació dels pianos, creant una tapa harmònica que li permeti vibrar fàcilment, cosa que no hauria estat possible sense els profunds coneixements que posseeix Yamaha sobre el tradicional art de crear pianos, que va de la mà amb l’experiència i el coneixement de l’enginyeria tecnològica.

Les mateixes tècniques desenvolupades per unir les costelles i el pont a la tapa harmònica al CFX s’usen per construir el C3x i models superiors, que requereixen una gran projecció, Fins i tot el procés d’instal · lació de la tapa harmònica resultant en el cos del piano ha estat investigat amb minuciosament. Aquests detalls han donat com a resultat una millora radical de la projecció del so i una resposta sense precedents que els intèrprets exigeixen.

Noves cordes: llargs sostinguts i una gran gamma d’harmònics.

Les cordes són les responsables del so d’un piano.

En conjunció amb els martellets, la tapa harmònica i l’estructura del piano, les cordes tenen un efecte molt profund en el timbre i la llargada del so sobre l’instrument.

La sèrie CX utilitza cordes que produeixen un so ric amb complexos harmònics en els registres mitjans i aguts. Aquestes noves cordes juntament amb la solidesa de la seva estructura reforçada, són les que confereixen als pianos de la sèrie CX un so ple de matisos.

L’experiència en la fabricació de l’arpa es tradueix en qualitat.

L’arpa d’un piano modern ha de poder suportar una tensió total de les cordes de més de vint tones i no només ha de formar un tot amb l’estructura de fusta per suportar la tensió de les cordes, sinó que influeix profundament al so de l’instrument. Yamaha fabrica les seves pròpies arpes i utilitza un mètode de fos conegut com “Vacuum Process”, desenvolupat al llarg de molts anys creant algunes de les millors arpes per a piano del món.

Durant aquest temps, hem acumulat un cúmul de coneixements sobre la influència de factors com ara el control de la temperatura i la composició de la fosa, i fins i tot el recobriment de l’estructura, afecten les propietats acústiques del piano. Aquesta és una de les raons principals per les quals Yamaha pot garantir qualitat i fiabilitat en els pianos que fabrica.

Uns martells desenvolupats per la Sèrie artesanal de concert CF.

Uns martellets excepcionals resulten essencials a l’hora de produir un so expressiu i mal · leable. Yamaha, a diferència de molts altres fabricants de pianos, produeix la majoria dels seus components d’alta qualitat i busca constantment noves maneres d’aprofitar els coneixements desenvolupats per dotar els seus martellets de tonalitat, resistència i potència.

La sèrie CX també s’ha beneficiat dels resultats d’aquest treball de recerca i desenvolupament, i utilitza el mateix feltre que la sèrie artesanal de concert CF, ajustats a cada model de la sèrie per raons de mida. Això garanteix als pianos de la sèrie CX un so expressiu, amb un rang tonal clar i ple de matisos.

L’entonació i la regulació donen vida als pianos.

Els pianos ofereixen als pianistes una llibertat molt limitada. De fet, a més dels pedals, el rang expressiu del pianista es limitaria als 10 mm de recorregut en cadascuna de les 88 tecles. No obstant això, les gairebé infinites combinacions de l’acció dels pedals juntament amb la velocitat i la intensitat aplicades sobre les tecles produeix un rang tan ampli de variacions tonals que no poden ser reproduïdes amb la tecnologia digital actual. Aquí rau la veritable clau d’un piano acústic: permet el pianista abast un increïble grau d’expressivitat amb un recorregut de tecla de tan sols 10 mm.

Aquesta és la raó per la qual Yamaha dedica tant temps al procés d’entonació dels seus pianos, imprescindible perquè el pianista pugui transmetre a les cordes els seus sentiments. Durant la regulació de l’instrument, un experimentat artesà ajusta cada moviment de la maquinària i del teclat perquè aquesta transfereixi cada matís del pianista durant la seva interpretació. En el procés d’entonació, cada un dels martellets, responsables de l’emissió del so per part de les cordes, és “entonat” per ajustar-se al conjunt i així aconseguir un to final uniforme i equilibrat que resulti agradable en tocar. Fins i tot en l’actualitat, en una època de constant i ràpid desenvolupament tecnològic, aquestes tasques segueixen realitzant experts artesans compromesos per garantir l’elevada qualitat d’aquests instruments. Aquesta és, entre d’altres, una de les raons per les quals Yamaha segueix sent un dels fabricants de pianos més importants del món. Un disseny on es fusionen el piano i el pianista, a l’estil de la sèrie CF.

Disseny totalment renovat.

Amb un estil similar al de la sèrie CF de pianos artesanals de concert, la sèrie CX presenta unes línies senzilles i elegants, prenent com a punt de partida les potes característiques del piano, allunyant-se de qualsevol excés ornamental. Aquesta elegància augmenta gràcies a la sòlida pedalera, que permet trepitjar els pedals amb tota la força que requereixi l’emoció de l’intèrpret, una filosofia de “disseny funcional” mitjançant la qual pianista i piano es fonen en una unitat al interpretar.

El recobriment de les tecles blanques en Ivorite , un material que té un tacte, un color i una absorbència molt similars als del ivori natural, juntament amb el banús natural utilitzat en les tecles negres, garanteixen l’intèrpret el major confort possible i una millor tracció dels dits sobre les tecles.

La seguretat d’un piano de cua Yamaha

  • La coberta del teclat disposa d’un mecanisme de tancament frenat, el que significa que ja no cal preocupar-se que caigui sobre els dits de manera inadvertida.