Pianos verticals YAMAHA SE Series

SE series

Cor YAMAHA, Esperit Europeu

Una exclusiva col·laboració entre Orient i Occident fa possible que la sèrie ES uneixi la reconeguda i meticulosa precisió de Yamaha amb la inspiració i la calidesa de la rica herència musical europea.

Basat ​​en les experiències combinades d’artistes europeus, tècnics i artesans, la sèrie SE de Yamaha ha estat dissenyada per convertir-se en el piano vertical definitiu en aquest mercat tan exigent. En la gènesi del seu so es troben matèries primeres europees de la més alta qualitat disponible; bordons especialment seleccionats, martellets i tapa harmònica, tots de procedència europea per fer del SE un piano realment impactant. Però el que realment eleva els pianos Yamaha Sèrie ES fins a un nivell superior és la seva fabricació portada a terme per el mateix equip que elabora el nostre vaixell insígnia, el gran cua de concert CFX.

Entonació

Imagen de los martillos del interior de un piano YAMAHAL’entonació dels pianos de la sèrie ES es porta a terme pel mateix equip de tècnics que preparen els gran cua de concert CFX; el nostre vaixell insígnia.

Martells

Imagen de un técnico trabajando en un piano. Vista de los martillos del interiorEls martells d’un piano juguen un paper primordial en la generació del so. Per als pianos de la sèrie ES utilitzem un feltre seleccionat amb especial cura per garantir que el so tingui aquest color genuïnament europeu.

Bordons

Imagen de los bordones del interior de un piano YAMAHAEls bordons, de fabricació europea, proporcionen un to especialment pur, profund i harmònic.

Tapa harmònica

Per la tapa harmònica s’ha utilitzat fusta europea de qualitat excepcional.Yamaha compra la fusta en peces.La fabricació es realitza a la pròpia fàbrica per garantir que compleixen amb el màxim rigor els diferents requeriments per les seccions de greus, mitjans i aguts.

Teclat

Imagen parcial detalle del teclado de un piano vertical YAMAHAS’han redimensionat la base del teclat i el panell superior, amb una major grandària, més al gust europeu.

Suport a la tapa

Mitjançant un suport a la tapa superior del piano es pot controlar la projecció del so i gaudir més intensament de la seva entonació europea.